Tko smo mi

Naziv: Nautički centar Trogir d.o.o., za nautički turizam

Skraćeni naziv: Nautički centar Trogir d.o.o.

MBS: 060083404

OIB: 07388469760

Sjedište: Zagreb, Maksimirska 282

Tvrtka upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: Zg/Tt-10/2957-2

Poslovni račun otvoren u: Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR9624840081101305484

Iznos temeljnog kapitala: 16.160.000,00 kn

Članovi uprave društva: Željko Baotić, BAOTIĆ NEKRETNINE d.o.o.