Politika privatnosti

PRAVILA O PRIVATNOSTI PODATAKA

 

 Ova Pravila o privatnosti podataka odnose se na vlasnika ove stranice Nautički centar Trogir d.o.o., Zagreb, Maksimirska 282, i povezana društva: Nautika Veli Rat d.o.o., Biograd n/m, Ulica kneza Branimira 1, Yacht centar Baotić, Zagreb, Maksimirska 282, Prizma art d.o.o., Zagreb, Mandlova 1, B-Max 282 d.o.o., Zagreb, Mandlova 1, Nautika nekretnine d.o.o., Zagreb, Mandlova 1 i Baotić yachting GmbH, Edionsstraße 6, 60388 Frankfurt/Main.

Zaštiti osobnih podataka naših korisnika i onih zainteresiranih za naše ponude pristupamo vrlo ozbiljno i pridržavamo se odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pročitajte ova Pravila pažljivo kako biste razumjeli razloge i načine prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka.

 

1. Svrha obrade podataka

 

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog zakonskih propisa, zbog ispunjavanja ugovornih obveza, ili zbog poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte: zop@marinabaotic.hr ili na adresu: NAUTIČKI CENTAR d.o.o., Maksimirska 282, 10040 Zagreb. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

O Vama ne prikupljamo Više podataka nego je to potrebno, prikupljene podatke ne prodajemo niti ih javno objavljujemo a neki Vaši podaci mogu biti proslijeđeni unutar naše grupacije.

 

2. Prikupljanje podataka

 

Neki osobni podaci o Vama mogu biti prikupljeni iz obrazaca koje popunite na našoj web stranici ( ime, prezime, email,broj telefona), detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese. Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (cookies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Cookies.

Kada podatke prikupljamo putem videonadzora to radimo u skladu sa zakonskim odredbama i u opravdanim slučajevima u svrhu zaštite zaposlenika, posjetitelja i imovine.

 

3.Mjere zaštite osobnih podataka

 

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu osobnih podataka. Pristup osobnim podacima omogućen je samo onim zaposlenicima i isključivo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo mogli pružati pojedine usluge. Prikupljene osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno za ispunjenje svrhe u koju su prikupljeni, odnosno koliko je određeno primjenjivim zakonskim propisima.

 

4. Prava vezana uz osobne podatke

 

U bilo kojem trenutku možete nas kontaktirati u svrhu ostvarenja svojih prava:

  • Pravo na pristup osobnim podacima
  • Pravo na ispravak osobnih podataka
  • Pravo na brisanje osobnih podataka
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
  • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka

Navedeno se ostvaruje slanjem zahtjeva na email službenika za zaštitu osobnih podataka:

zop@marinabaotic.hr ili

NAUTIČKI CENTAR d.o.o.


SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA


Maksimirska 282


10040 Zagreb

 

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom regulatornom tijelu

 

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, svaki zahtjev, pritužbu ili upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 15 dana od zaprimanja.

Pri ostvarivanju kontakta i zaprimanju zahtjeva uložit ćemo razumne napore da utvrdimo identitet podnositelja zahtjeva i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

U slučaju povrede bilo kojeg od prava ove Politike, moguće je podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka: Selska 136 HR-10000 Zagreb azop@azop.hr